Zaznacz stronę

Isocell OMEGA SUB Folia Pod Wylewki

To wysoce paroszczelna izolacja przeciwwilgociowa i radonoszczelna. Wielowarstwowa specjalna folia pod wylewkę składa się z wysokiej jakości zbrojenia aluminiowego, z ochroną antykorozyjną, wyposażona w obustronne wzmocnione z włókniny. Taśma została opracowana specjalnie jako izolacja przeciwwilgociowa do stosowania na stykających się z ziemią płytach fundamentowych do ochrony przed wilgocią wstępującą zgodnie z normą DIN 18195-4 lub na stropach międzypiętrowych jako izolację paroszczelną nad pomieszczeniami narażonymi na duże obciążenia związane z fizyką budynku. Obustronnie obecne wyposażenie klejowe pozwala na szybkie, czyste i szczelne sklejenie pasm.

Wodo- i paroszczelna
Odporna na perforację
Radonoszczelna

Opis

DOSTĘPNE WYMIARY

Numer artykułu Szerokość rolki Długość rolki Rolek/ Paleta Powierzchnia całkowita
5OMEBR 1.5 m 25 m 40 rolek 1500 m²
Przeznaczenie:
Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem (DIN 18533)
Ochrona stropu betonowego przed wilgocią
Paroizolacja w konstrukcji stropu
Zapora przeciwradonowa
Paroizolacja pod warstwą izolacyjną dachu
Zalety
Wysoka elastyczność
Wytrzymałość na przedziurawienie
Odporność w środowisku zasadowym
Paroszczelność
Wodoszczelna
Nieprzepuszczalność dla radonu
Swobodny wybór wykładziny podłogowej
To warstwa paroizolacyjna oraz zapora przeciwradonowa. Wielowarstwowa specjalna folia pod wylewkę składa się z wysokiej jakości zbrojenia aluminiowego, z ochroną antykorozyjną, wyposażona w obustronne wzmocnione z włókniny. Folię opracowano w celu zastosowania w roli hydroizolacji elementów budowli stykających się z gruntem według DIN 18533 lub w roli paroizolacji stropów nad pomieszczeniami, których użytkowanie związane jest z dużym obciążeniem. Obustronnie obecne wyposażenie klejowe pozwala na szybkie, czyste i szczelne sklejenie pasm.
Skład surowcowy: Tworzywo sztuczne i taśma elastomerowa
Grubość: 0.5 mm
Grubość: EN 1849-2
Kolor: Niebieski
Gramatura: 200 g/m²
Wartość Sd: > 1500 m
Dolna granica wytrzymałości temperaturowej: -30 °C
Górna granica wytrzymałości temperaturowej: 80 °C
Odporność na przesiąkanie wody: W1
Wydłużenie w kierunku podłużnym: 25 %
Wydłużenie w kierunku – poprzecznym: 18 %
Wydłużenie: EN 12311-1
Maksymalna siła rozciągająca w kierunku wzdłużnym: 200 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca w kierunku poprzecznym: 160 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca: EN 12311 – 1
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: 50 N
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 50N
Wytrzymałość na rozdzieranie: EN 12310-1
WYTYCZNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Taśma układana jest luzem na płaskiej powierzchni podłogi pozbawionej zadziorów i zanieczyszczeń z zakładką wynoszącą ok. 10 cm.
W razie potrzeby możliwe jest przyklejenie folii do podłoża na całej powierzchni podkładem natryskowym UNI XL (procedura klejenia kontaktowego).
Przy elementach pionowych należy ułożyć taśmę co najmniej do górnej krawędzi podłogi. Spoiny wzdłużne wykonuje się poprzez zdjęcie taśmy ochronnej z warstwy klejowej oraz w następstwie dopasowanie spoiny klejowej.
Styki i spoiny czołowe należy wykonać z pokryciem co najmniej 10 cm przy użyciu taśmy klejącej OMEGA PLASTO.
Przyłącza pasma do przepustów, elementów pionowych i zapór murowanych wymagają zastosowania taśmy klejącej OMEGA PLASTO. Pokrycie powinno wynosić odpowiednio co najmniej 10 cm. W razie potrzeby należy dokonać wstępnej obróbki gruntu podkładem natryskowym UNI.
Skip to content