Zaznacz stronę

Ocieplanie wełną celulozową Isocell For You od 4U Izolacje

Ocieplanie wełną celulozową to odzyskanie właściwości izolacyjnych ukrytych w naturze do ociepleń stropodachów, ociepleń stropów i dachów, również konstrukcji szkieletu drewnianego.

Ocieplenie celulozą

W specjalnym procesie produkcji makulatura papieru gazetowego zamienia się w wyjątkowy i trwały wyrób do ociepleń budynków.

Optymalny efekt izolacyjny wełna celulozowa Isocell For You osiąga dzięki specjalistycznej metodzie wdmuchiwania z użyciem maszyn do wdmuchiwania.

Nad poprawnym montażem wełny czuwa specjalista – autoryzowany wykonawca Isocell i 4U Izolacje: w pełni przeszkolony, o stale aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach fachowiec od dociepleń.

Twój dom może być cieplejszy i lepiej chronić środowisko
Wełna celulozowa isocell for you

Celuloza to jedyny materiał izolacyjny do ociepleń budynków, którego użycie wykracza poza ramy zwykłego rachunku ekonomicznego. Tam, gdzie po przekroczeniu pewnych grubości izolacji, inne materiały izolacyjne nie dają realnych efektów lub ich koszt środowiskowy coraz dłużej się spłaca, celuloza wciąż szybko i skutecznie chroni środowisko jako bufor CO2. A Isocell For You to lider jakości wśród ociepleń celulozą.

Docieplenie dachu welna celulozowa scaled 1 15prc » ocieplanie wełną celulozową » w specjalnym procesie produkcji makulatura papieru gazetowego zamienia się w wyjątkowy i trwały wyrób do ociepleń budynków.

UJEMNY ŚLAD WĘGLOWY

W odzyskiwanej na potrzeby produkcji wełny celulozowej makulaturze zawarte jest tzw. biogeniczne CO2. Papier jest buforem CO2 pochłoniętego przez rosnące drzewa. A my to wykorzystujemy, nadając mu nową formę skutecznej izolacji w niskoenergetycznym procesie produkcji.

 

Welna celulozowa isocell for you 4u 1700x1280 1 » ocieplanie wełną celulozową » w specjalnym procesie produkcji makulatura papieru gazetowego zamienia się w wyjątkowy i trwały wyrób do ociepleń budynków.

OCIEPLENIA CELULOZĄ TO LEPSZE WYKORZYSTANIE MAKULATURY

Isocell For You pozyskiwany jest z makulatury gazet codziennych w rygorystycznym i niskoenergetycznym procesie rozwłókniania i uniepalniania, certyfikowanym przez FSC i Natureplus.

Isocell - twórca marki maszyn do wdmuchiwania isoblow

SKUTECZNA IZOLACJA CELULOZĄ

Isocell For You to wyjątkowo skuteczna izolacja termiczna o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła. Dom ocieplony celulozą to niższe zapotrzebowanie na moc cieplną, niższe koszty i oszczędności na ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji. Czyli: mniej smogu i emisji CO2 w czasie użytkowania budynku.

Specyfikacja techniczna materiału izolacyjnego – wełna celulozowa Isocell For You
Isocell for you welna celulozowa » ocieplanie wełną celulozową » w specjalnym procesie produkcji makulatura papieru gazetowego zamienia się w wyjątkowy i trwały wyrób do ociepleń budynków.
Zharmonizowana specyfikacja techniczna ETA-04/0080: 03.10.2020
EAD 040138-01-1201: 2018-06
Certyfikat CE stałości właściwości użytkowych 0432-CPR-00500-01
Certyfikat Natureplus – higieniczno-ekologiczny 0107-1410-128-1
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,037 W/(m·K)
Odporność biologiczna Klasa 0 – brak rozwoju grzybów
Odporność na korozję metali Klasa CR – brak oznak korozji
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 1 – 2
Klasa reakcji na ogień B s-2, d0 (dla gr. pow. 10 cm)
Ciepło właściwe c 2,15 kJ/(kg·K)
Oporność właściwa przepływu powietrza r ≥ 6 kPa·s/m²
Przepuszczalność gazów 4 m³/(m²·h) przy 50 Pa
Wilgotność normalna 7%
Gęstość objętościowa wbudowania
 • otwarty nadmuch (stropy, stropodachy): od 25 kg/m3
 • wdmuchiwanie zagęszczone (w zamknięte przestrzenie stropów, skosów połaci dachu do 70°): 38 – 65 kg/m3
 • wdmuchiwanie zagęszczone (ściany): 44 – 65 kg/m3
Osiadanie
 • w otwartym nadmuchu: grubość wbudowana -10%
 • w zagęszczeniu: brak osiadania
Ile worków wełny celulozowej zamówić? Ile zostanie zużytego materiału na naprawę starej izolacji?
Izolacje 4u » ocieplanie wełną celulozową » w specjalnym procesie produkcji makulatura papieru gazetowego zamienia się w wyjątkowy i trwały wyrób do ociepleń budynków.

Wełna celulozowa Isocell For You na plac budowy trafia skompresowana do gęstości 140 kg/m3.

Maszyna do wdmuchiwania rozdrabnia ją do gęstości objętościowych wbudowania.

Zakres gęstości opisany jest w Europejskiej Ocenie Technicznej materiału (ETA 04/0080) i wynosi 25 – 65 kg/m3.

Wykorzystaj poniższy Kalkulator zapotrzebowania wełny celulozowej i oblicz, ile worków Isocell For You potrzebujesz.

Gęstości objętościowe Isocell For You to racjonalny wybór; optymalny dla właściwości termicznych i akustycznych wełny celulozowej Isocell For You
Produkty isocell » ocieplanie wełną celulozową » w specjalnym procesie produkcji makulatura papieru gazetowego zamienia się w wyjątkowy i trwały wyrób do ociepleń budynków.
 • Minimalizuje zbędną, nieprzynoszącą korzyści logistykę przewozu materiałów.
 • Zmniejsza koszty wykonywania poprawek dociepleń.
 • Zapewnia stały współczynnik przewodzenia ciepła (najniższy wśród materiałów celulozowych!).
 • Stałość bezpieczeństwa pożarowego – niezmienna klasa reakcji na ogień.
 • Charakteryzuje się optymalną opornością na przepływ powietrza (nawet w najniższych gęstościach).
 • Zapobiega powstawaniu przewiewów i doszczelnia budynki.
 • Zapobiega konwekcyjnym ruchom powietrza, zwiększających straty ciepła w materiałach włóknistych.
 • Poprawia izolacyjność akustyczną budynków.
 • Stabilizuje materiał, zapobiegając osiadaniu w zamkniętych przestrzeniach (SC 0 – brak osiadania).
 • Minimalizuje osiadanie wełny celulozowej jako ocieplenia stropu i ocieplenia stropodachu do jedynie 10%.
Kalkulator zużycia dla wełny Isocell For You
Maszyny do wdmuchiwania izolacji
Z jaką ostateczną minimalną gęstością wełna celulozowa zostanie wbudowana zależy od poniższych czynników:
– rodzaju ocieplanej powierzchni (strop / połać dachu czy ocieplanie ścian) i jej kąta nachylenia, grubości wbudowanej warstwy (od 4 cm wzwyż).

Ułatw sobie kalkulację ilości worków niezbędnych do wzięcia na budowę i skorzystaj z Kalkulatora zużycia dla wełny Isocell For You.

Bezpieczeństwo pożarowe budynku z Isocell For You
Certyfikowana produkcja materiału izolacyjnego Isocell For You gwarantuje najwyższą jakość i skuteczność ochrony cieplnej. Isocell For You produkowany jest w tzw. Systemie 1 certyfikacji CE (to wiedza dla koneserów!), posiada najwyższą klasę reakcji na ogień wśród materiałów pochodzenia organicznego (B s-2, d0 już dla grubości 10 cm wzwyż) – jako materiał niezapalny jest materiałem nie rozprzestrzeniającym ogień – NRO – w myśl klasyfikacji Rozporządzenia ws. warunków technicznych. Konstrukcje ocieplane celulozą charakteryzują się nawet klasyfikacją REI60, tj. przez 60 minut powstrzymują rozprzestrzenianie pożaru. Zgodnie z badaniami Instytutu Holzforschung Austria, te przegrody, które ocieplone wełną szklaną spełniają wymogi REI, spełniają je również ocieplone wełną celulozową.
Minimum 50 lat trwałości użytkowej wełny celulozowej Isocell For You
Niezmienność właściwości użytkowych wełny celulozowej potwierdzona jest w wytycznych dla Europejskich Ocen Technicznych, wydawanych na mocy mandatu Komisji Europejskiej przez Organizację EOTA, zrzeszającą notyfikowane instytuty techniki budowlanej. Niezmienność cech dotyczy zarówno klasy reakcji na ogień, jak i współczynnika przewodzenia ciepła czy stabilności w przegrodzie. Wełna celulozowa z sukcesem użytkowana jest jako materiał izolacyjny od dziesięcioleci i potwierdzają to wieloletnie, przekrojowe badania prowadzone w Niemczech i w Austrii. Trwałość użytkowa celulozy to 50 lat – więcej niż pian PUR czy wełen mineralnych do wdmuchiwania. Zakład produkujący naszą wełnę celulozową: DÄMMSTATT GmbH (część koncernu Isocell) istnieje od 1994 r, tworząc najlepszy, ekologiczny wyrób izolacyjny na rynku.
Atest higieniczny dla celulozy i bezpieczeństwo zdrowotne
Certyfikacja natureplus

Certyfikacja Natureplus to spełnienie najwyższych rygorów bezpieczeństwa dla mieszkańców i użytkowników budynków ocieplonych celulozą Isocell For You. Materiał badany jest na spełnienie wyśrubowanych rygorów emisji lotnych związków organicznych, zawartości metali ciężkich czy węglowodorów aromatycznych, szkodliwych dla zdrowia. Jest to wyrób budowlany w pełni przebadany i wbudowany jako ocieplenie stropu czy stropodachu daje najwyższe gwarancje bezpieczeństwa.

Nizp atest pib 278x300 1 » ocieplanie wełną celulozową » w specjalnym procesie produkcji makulatura papieru gazetowego zamienia się w wyjątkowy i trwały wyrób do ociepleń budynków.

Uzupełnieniem certyfikacji NaturePlus jest również atest higieniczny PZH dla ocieplenia stropodachu.

Dokumentacja Isocell For You
Tytuł
Certyfikat CE dla wełny celulozowej Isocell for you
Certyfikat CE dla wełny celulozowej Isocell for you
64 KB Certyfikaty i DWU dla wełny celulozowej 4 listopada, 2023
Certyfikat NaturePlus dla wełny celulozowej Isocell for you
Certyfikat NaturePlus dla wełny celulozowej Isocell for you
502 KB Certyfikaty i DWU dla wełny celulozowej 22 maja, 2024
Deklaracja Właściwości Użytkowych wełny celulozowej Isocell for you
Deklaracja Właściwości Użytkowych wełny celulozowej Isocell for you
222 KB Certyfikaty i DWU dla wełny celulozowej 4 listopada, 2023
Deklaracja środowiskowa dla wełny celulozowej
Deklaracja środowiskowa dla wełny celulozowej
2 MB Certyfikaty i DWU dla wełny celulozowej 5 grudnia, 2022
Certyfikat Forest Stewardship Council dla wełny celulozowej Isocell for you
Certyfikat Forest Stewardship Council dla wełny celulozowej Isocell for you
146 KB Certyfikaty i DWU dla wełny celulozowej 5 grudnia, 2022
Karta charakterystyki wyrobu
Karta charakterystyki wyrobu
82 KB Certyfikaty i DWU dla wełny celulozowej 5 grudnia, 2022
Atest higieniczny PZH dla wełny celulozowej
Atest higieniczny PZH dla wełny celulozowej
975 KB Certyfikaty i DWU dla wełny celulozowej 5 grudnia, 2022

  Wypełnij formularz kontaktowy:

  Klikając  „Wyślij” oświadczasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, które znajdują się w Polityce prywatności 4U Izolacje Sp. z o.o.
  Skip to content