Zaznacz stronę

Membrana dachowa

Dachowe membrany paroprzepuszczalne są istotnym elementem konstrukcji dachów, zapewniając ochronę przed wilgocią i tworzą efektywną barierę przed penetracją wody.

Dachowe membrany paroprzepuszczalne są specjalnymi materiałami, które są przepuszczalne dla pary wodnej, ale jednocześnie skutecznie chronią dach przed wodą deszczową. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie izolacji termicznej i konstrukcji przed zawilgoceniem, zapewniając odpowiednią cyrkulację wilgoci zawartej w powietrzu. Odpowiednio dobrana membrana paroprzepuszczalna pozwala na usuwanie wilgoci z wnętrza dachu, co przyczynia się do zachowania zdrowego mikroklimatu oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynku.

Obowiązkowa deklaracja właściwości użytkowych zgodna z normą EN 13859-1 dla folii dachowych i znakowanie membran dachowych znakiem CE

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas wyboru dachowej membrany paroprzepuszczalnej, jest obowiązkowa deklaracja właściwości użytkowych zgodna z normą EN 13859-1 dla folii dachowych i znakowanie membran dachowych znakiem CE. Ta norma określa wymagania dotyczące fizycznych, mechanicznych i technicznych właściwości folii dachowych. Deklaracja właściwości użytkowych dostarcza informacji na temat wytrzymałości na rozdzieranie, wytrzymałości na rozciąganie oraz odporności na przesiąkanie wody.

Membrana dachowa: Wytrzymałość na rozdzieranie

W przypadku folii dachowych, wytrzymałość na rozdzieranie jest jednym z kluczowych parametrów. Mierzy ona odporność folii na rozerwanie pod wpływem naprężeń. Wymagania dotyczące wytrzymałości na rozdzieranie zazwyczaj określone są w N/mm i uwzględniają różne kierunki rozdzierania. Wyższe wartości oznaczają lepszą wytrzymałość na rozdzieranie, co może mieć istotne znaczenie podczas montażu i eksploatacji dachu.

Membrana dachowa: Wytrzymałość na rozciąganie

Kolejnym istotnym parametrem jest wytrzymałość na rozciąganie, która wskazuje, jak bardzo folia dachowa jest odporna na działające naprężenia. Wytrzymałość na rozciąganie jest zwykle określana w N/5cm. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie oznacza, że folia jest bardziej odporna na działanie sił rozciągających, co może mieć znaczenie przy obciążeniach mechanicznych i wiatrowych na dachu.

Membrana dachowa: Odporność na przesiąkanie wody

Odporność na przesiąkanie wody to kolejna ważna cecha folii dachowych. Wymaga się, aby folia była wodoszczelna i nie przepuszczała wody deszczowej. Odporność na przesiąkanie wody jest mierzona podczas testów w laboratorium i jest zazwyczaj podawana w milimetrach słupa wody (mm H2O). Im wyższa wartość, tym lepsza odporność na przesiąkanie wody. Wprowadzono również klasy odporności na przesiąkanie wody od W1 do W3.

Membrana dachowa: Norma zharmonizowana EN 13859-2

W celu zapewnienia spójności i jakości, istnieje również norma zharmonizowana EN 13859-2, która dotyczy elastycznych wyrobów podkładowych dla ścian. Norma ta określa wymagania dotyczące wyrobów podkładowych stosowanych w konstrukcji ścian, takich jak membrany paroprzepuszczalne. Podobnie jak w przypadku folii dachowych, norma ta uwzględnia takie parametry jak wytrzymałość na rozdzieranie, wytrzymałość na rozciąganie oraz odporność na przesiąkanie wody.

Membrany dachowe zapewniają ochronę przed wilgocią i utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz budynku

Wnioskiem jest to, że dachowe membrany paroprzepuszczalne są niezbędnym elementem konstrukcji dachu, zapewniającym ochronę przed wilgocią i utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz budynku. W celu spełnienia wymagań dotyczących dachowych membran paroprzepuszczalnych, warto wybrać produkty objęte deklaracją właściwości użytkowych zgodnych z normą EN 13859-1 oraz spełniające wymagania normy EN 13859-2 dotyczące wyrobów podkładowych dla ścian. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na parametry takie jak wytrzymałość na rozdzieranie, wytrzymałość na rozciąganie oraz odporność na przesiąkanie wody, które wpływają na jakość i trwałość membran paroprzepuszczalnych.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14

Skip to content