Zaznacz stronę

Isocell OMEGA POBIT Pasta Uszczelniająca

Gotowy do użycia bitumiczny uszczelniacz elastomerowy na bazie wody do bezszczelinowego uszczelniania w obszarze okien i drzwi, jako drugi poziom wodonośny pod parapetami, do przejść i do uszczelniania cokołów na zewnątrz oraz do uszczelniania budynków zgodnie z ÖNORM B 3691 i ÖNORM B 3692. Produkt nakłada się za pomocą pędzla lub szpatułki.
Zużycie: 1,5 kg / m² na każdy mm grubości aplikacji. Temperatura obróbki: od +5 °C

Opis

DOSTĘPNE WYMIARY

Numer artykułu Zawartość – kg
3OMDMS 10 kg
Przeznaczenie
Obszar cokołu w budownictwie drewnianym
Uszczelnienie budowlane
2. Warstwa odwadniająca pod parapetem
Kombinacje materiałów
Elementy z masywnego drewna
Obszar ściany zewnętrznej
Przenikanie
Spełnia zgodnie z normą DIN EN 15184 wymogi wodoszczelności dla klasy W1 i W2A według EN 15820
ETAG 005
EN 15814
Zalety
Trwale elastyczna
Jednoskładnikowa
Nie zawiera rozpuszczalników
Nieprzepuszczalna dla wody
Uszczelnienie bez spoin i szczelin
Przylega do prawie wszystkich rodzajów podłoża
Możliwość klejenia innych materiałów i nakładania szpachlówki
Odporna na temperaturę
Odporna na promieniowanie UV
Możliwość pokrycia materiałami zgrzewanymi palnikiem
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, elastomerowo – bitumiczna masa uszczelniająca na bazie wody. OMEGA PoBit nadaje się doskonale do uszczelnień krytycznych miejsc w obszarze okien i drzwi w sposób niepozostawiający szczelin, jako druga warstwa wodonośna pod parapetami, w obszarze przepustów oraz do uszczelnień w obszarze cokołów na zewnątrz budynków. Pasta uszczelniająca OMEGA PoBit może być używana również do uszczelnienia obiektu budowlanego w istotnych obszarach określonych w normie ÖNORM B 3691 oraz ÖNORM B 3692. Pasta uszczelniająca OMEGA PoBit wykazuje przyczepność do wielu podłoży, takich jak drewno, beton, gazobeton, metal, tynk, poliester, produkty gipsowe, wstępnie przygotowane pokrycia bitumiczne i płyty z twardej pianki (EPS, XPS,PUR).
Skład surowcowy: Jednoskładnikowe, elastomerowe uszczelnienie bitumiczne na bazie wody
Czas odparowania: 6 Godzin (suszenie ręczne), całkowite wyschnięcie po 4 dniach
Zużycie: 1,5 kg/m² x mm grubości nakładanej warstwy Średnie zużycie w przypadku nakładania 2 warstw produktu bez zbrojenia: ok. 2,2 kg/m² ze zbrojeniem: ok. 3,3 kg/m²
Grubość warstwy: Grubość minimalna 1,5 mm bez taśmy zbrojeniowej PoBit maksymalna grubość 3 mm z taśmą zbrojeniową PoBit
Kolor: Czarny
Wartość Sd: ok. 50 m w przypadku grubości warstwy 2 mm
Odporność UV: Ultrafioletowe
Minimalna temperatura obróbki: 5 °C
Maksymalna temperatura obróbki: 35 °C
Gęstość objętościowa: 1.5 kg/l
Gęstość objętościowa: (±0,05)
Konsystencja: O konsystencji pasty
Składowanie: 12 Miesiące zamknięta, w miejscu suchym, w temperaturze powyżej zera
Skip to content