Zaznacz stronę

Isocell OMEGA BASETOP Folia Pod Wylewki – Zapora

To wysoce paroszczelna izolacja przeciwwilgociowa i radonoszczelna. Wielowarstwowa specjalna folia pod wylewkę składa się z wysokiej jakości zbrojenia aluminiowego, z ochroną antykorozyjną, wyposażona w obustronne wzmocnione z włókniny. Taśma została opracowana specjalnie jako izolacja przeciwwilgociowa do stosowania na stykających się z ziemią płytach fundamentowych do ochrony przed wilgocią wstępującą zgodnie lub na stropach międzypiętrowych jako izolację paroszczelną nad pomieszczeniami narażonymi na duże obciążenia związane z fizyką budynku. Obustronnie obecne wyposażenie klejowe pozwala na szybkie, czyste i szczelne sklejenie pasm.

Wodo- i paroszczelna
Odporna na perforację
Radonoszczelna

Opis

DOSTĘPNE WYMIARY

Numer artykułu Szerokość rolki Długość rolki Rolek/ Paleta
5OMBTE 1.5 m 25 m 40 rolek
DANE PRODUKTU
Przeznaczenie:
Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem
Ochrona stropu betonowego przed wilgocią
Paroizolacja w konstrukcji stropu
Zapora przeciwradonowa
Paroizolacja pod warstwą izolacyjną dachu
Zalety:
Wysoka elastyczność
Wytrzymałość na przedziurawienie
Odporność w środowisku zasadowym
Paroszczelność
Wodoszczelna
Nieprzepuszczalność dla radonu
Swobodny wybór wykładziny podłogowej
To warstwa paroizolacyjna oraz zapora przeciwradonowa. Wielowarstwowa specjalna folia pod wylewkę składa się z wysokiej jakości zbrojenia aluminiowego, z ochroną antykorozyjną, wyposażona w obustronne wzmocnione z włókniny. Folię opracowano w celu zastosowania w roli hydroizolacji elementów budowli stykających się z gruntem według DIN 18533 lub w roli paroizolacji stropów nad pomieszczeniami, których użytkowanie związane jest z dużym obciążeniem. Obustronnie obecne wyposażenie klejowe pozwala na szybkie, czyste i szczelne sklejenie pasm.
Skład surowcowy: Folie kompozytowa z aluminium i włóknina PP
Grubość: 0.4 mm
Grubość: EN 1849-2
Kolor: jasnoszary
Gramatura: 260 g/m²
Wartość Sd: > 1500 m
Dolna granica wytrzymałości temperaturowej: -40 °C
Górna granica wytrzymałości temperaturowej: 80 °C
Odporność na przesiąkanie wody: W1
Wydłużenie w kierunku podłużnym: 10 – 30 %
Wydłużenie w kierunku – poprzecznym: 10 – 30 %
Wydłużenie: EN 12311-1
Maksymalna siła rozciągająca w kierunku wzdłużnym: 700 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca w kierunku poprzecznym: 700 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca: EN 12311 – 1
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: 230 N
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 330 N
Wytrzymałość na rozdzieranie: EN 12310-1
Taśma układana jest luzem na płaskiej powierzchni podłogi pozbawionej zadziorów i zanieczyszczeń z zakładką wynoszącą ok. 10 cm.
W razie potrzeby możliwe jest przyklejenie folii do podłoża na całej powierzchni podkładem natryskowym UNI XL (procedura klejenia kontaktowego).
Spoiny wzdłużne wykonuje się poprzez zdjęcie taśmy ochronnej z warstwy klejowej oraz w następstwie dopasowanie spoiny klejowej.
Styki i spoiny czołowe należy wykonać z pokryciem co najmniej 10 cm przy użyciu taśmy klejącej OMEGA PLASTO.
Przyłącza pasma do przepustów, elementów pionowych i zapór murowanych wymagają zastosowania taśmy klejącej OMEGA PLASTO. Pokrycie powinno wynosić odpowiednio co najmniej 10 cm. W razie potrzeby należy dokonać wstępnej obróbki gruntu podkładem natryskowym UNI.
Skip to content